Danh mục Danh mục

Chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

22/06/2019 13:03 Số lượt xem: 206

Ban tuyên giáo Huyện ủy vừa ban hành hướng dẫn số 35-HD/BTG tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Đường mòn Hồ Chí Minh

Theo hướng dẫn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, gắn với các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Căn cứ vào tình hình cụ thể, lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp, như: Tổ chức tọa đàm; các hoạt động tri ân, gặp mặt, giao lưu, nói chuyện truyền thống ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn với cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong - những người đã từng làm việc, công tác và chiến đấu ở Trường Sơn; thông tin tuyên truyền qua các hội nghị nội bộ, các sinh hoạt chính trị - xã hội thường kỳ.

Nội dung tuyên truyền tập trung: Tuyên truyền về đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy trong việc thiết lập phòng tuyến ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và quân đội ta.

Tuyên truyền nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là của bộ đội Trường Sơn. Tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn và những bài học kinh nghiệm xây dựng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. 

Cùng với đó là tuyên truyền, tổ chức tiếp âm, tiếp sóng các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) diễn ra ở Trung ương, tỉnh, huyện và địa phương, đơn vị./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du
Trung bình (0 Bình chọn)