Đại biểu HĐND huyện

16/08/2016 09:42 Số lượt xem: 8700
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TIÊN DU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜU TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU KHÓA XIX
NHIỆM KỲ 2021-2026
 
STT Họ và tên Đơn vị bầu cử Ngày, tháng, năm, sinh Quê quán Nơi ở hiện nay Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng (nếu có) Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú
Giáo dục phổ thông Chuyên môn nghiệp vụ Học hàm, học vị Lý luận chính trị Ngoại ngữ
1 Nguyễn Thị  An Số 09 03/3/1980 Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, tiếng Anh; Xây dựng Đảng và chính quyền Thạc sỹ Quản lý kinh tế Cao cấp Cử nhân tiếng Anh Cán bộ; HUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Tiên Du 03/9/2008 Không  
2 Nguyễn Hữu Hùng Chiến Số 06 27/12/1979 Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Giáo dục thể chất Thạc sỹ Quản lý kinh tế Cao cấp Tiếng Anh B1 châu Âu Cán bộ; UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Du 1/11/2006 Không  
3 Trần Văn Chức Số 04 12/25/1970 Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Kinh tế nông nghiệp Không Trung cấp Không Cán bộ; HUV, Bí thư Đảng ủy  Đảng ủy, HĐND xã Việt Đoàn 06/9/1990 Đại biểu HĐND xã Việt Đoàn, nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021  
4 Ngô Đắc Dân Số 07 27/02/1967 Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Trồng trọt Không Trung cấp Không Cán bộ; HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đảng ủy, HĐND xã Phật Tích 03/3/1995 Đại biểu HĐND xã Phật Tích, đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021.  
5 Nguyễn Đại Đồng Số 05 11/21/1973 Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Sinh-hóa Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cao cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Tiên Du 04/02/2002 Không  
6 Lê Hồng Số 02 12/20/1975 Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Chỉ huy tham mưu Không Cao cấp Tiếng Anh B Bộ đội; UVBTV Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện  BCH Quân sự huyện Tiên Du 7/23/1998 Không  
7 Trịnh Thị Hạnh Số 05 6/22/1980 Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Luật kinh tế Không Trung cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Phó Chủ tịch HĐND  HĐND xã Lạc Vệ 03/01/2008 Đại biểu HĐND xã Lạc Vệ, nhiệm kỳ 2016-2021  
8 Nguyễn Thị Hào Số 01 22/8/1970 Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Số nhà 193 đường Nguyễn Đăng Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 10/10 Đại học ngành Quản lý tài chính Không Cao cấp Anh B Cán bộ; HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện  UBND huyện Tiên Du 8/17/1999 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2016-2021.  
9 Nguyễn Thị Hoa Số 02 8/16/1984 Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Công tác xã hội Không Trung cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lim 03/9/2007 Không  
10 Nguyễn Mạnh Hùng Số 03 07/02/1981 Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Kế hoạch phát triển Thạc sỹ, Kinh tế Cao cấp Tiếng Anh B Cán bộ; HUV, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Liên Bão 5/26/2004 Không  
11 Lưu Đắc Hùng Số 07 22/8/1975 Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Đường Trần Văn Cẩn, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Quản trị doanh nghiệp  Thạc sỹ Quản lý kinh tế Cao cấp Anh B1 châu Âu Cán bộ; UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Du 7/10/1997 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
12 Nguyễn Thị Hương Số 06 09/10/1982 Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Tài chính-Kế toán Không Sơ cấp Anh A Cán bộ; Chủ tịch Hội phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ  xã Minh Đạo 03/5/2007 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
13 Nguyễn Công Khôi Số 09 05/8/1977 Xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phố Nguyễn Khuê, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh 12/12 Cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế Thạc sỹ Luật học Cao cấp Tiếng Anh B1 châu Âu Công an; UVBTV, Trưởng Công an huyện  Công an huyện Tiên Du 12/28/1998 Không  
14 Nguyễn Đình Khương Số 04 24/02/1970 Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Lâm học  Thạc sỹ Lâm học Cao cấp Tiếng Anh C Cán bộ; UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện  HĐND huyện Tiên Du 5/25/2000 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
15 Nguyễn Công Số 06 12/10/1975 Xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Công Số 06 12/10/1975 Xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Công tác xã hội Không Cao cấp Anh B Cán bộ; UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện