Đảng bộ xã Phật Tích nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

19/05/2022 22:40 Số lượt xem: 38

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, những năm qua, Đảng bộ xã Phật Tích luôn xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu thường xuyên, quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, góp phần lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.


 

Đảng ủy xã Phật Tích ra Nghị quyết Chuyên đề về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách và theo dõi các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã

Xác định chi bộ là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là nơi trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ xã Phật Tích đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chính vì vậy, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã Phật Tích lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã ra Nghị quyết Chuyên đề về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã phụ trách và theo dõi các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Hiện nay, 10/10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Phật Tích đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của các chi bộ; chỉ đạo các chi bộ lựa chọn một số nội dung phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Quỹ, Bí thư Chi bộ thôn Phật Tích, xã Phật Tích cho biết: Lâu nay, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chi bộ thôn Phật Tích quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo đó, chi bộ lựa chọn những nội dung, chuyên đề sinh hoạt phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương như: phát triển kinh tế, an ninh, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới... Trong sinh hoạt thường kỳ, chi bộ dành thời gian đánh giá việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quán triệt, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt nên tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trên 90%. Cách làm của chi bộ là: Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy đều họp bàn thống nhất nội dung, sau đó đưa ra chi bộ bàn bạc thống nhất chủ trương rồi triển khai tới toàn thể đảng viên và Nhân dân. Do làm tốt quy chế dân chủ cơ sở nên các chủ trương của chi bộ được sự đồng thuận, thống nhất cao của Nhân dân.


 

Đảng ủy xã Phật Tích tăng cường Cấp ủy về sinh hoạt tại Chi bộ cơ sở

Đồng chí Ngô Đắc Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phật Tích cho biết: Quán triệt, thực hiện Chỉ thị của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, các chi bộ trực thuộc đã chủ động đổi mới cả về nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt đã được các chi bộ chuẩn bị nghiêm túc, chủ đề rõ ràng, cụ thể, tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương như: Phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới...

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở ở Đảng bộ xã Phật Tích đã góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Thông qua đó đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Xuân Trang – Trung tâm VHTT&TT Tiên Du