Đảng bộ xã Phú Lâm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

04/01/2023 20:44 Số lượt xem: 370

Vừa qua, Đảng bộ  xã Phú Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó chủ tịch UBND huyện.


 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện, Đảng bộ xã Phú Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; chỉ đạo Chi bộ tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2024; đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo huớng thực chất, hiệu quả. Hoạt động kiểm tra, giám sát tiếp tục có nhiều đổi mới, sát với thực tiễn; Trong năm, Đảng bộ xã đã kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng 2 tổ chức đảng và 5 cấp uỷ viên, kiểm tra theo điều 32 đối với 2 tổ chức đảng; công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, trong năm đã kết nạp mới 13 đảng viên đạt 130% kế hoạch.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ, UBND xã đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ, công nghiệp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 30 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được đẩy mạnh.

Công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%, 5/5 làng đạt văn hóa. Công tác giáo dục có bước phát triển mạnh, chất lượng đại trà từng bước được nâng lên; tiếp tục duy trì và thực hiện trường đạt chuẩn Quốc gia ở cả 3 cấp: Mầm non, Tiểu học, THCS. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, chú trọng; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quân sự, quốc phòng được đảm bảo.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2023, Đảng bộ xã Phú Lâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội; quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.


 

Đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của xã, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ xã Phú Lâm tiếp tục thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII); trọng tâm là triển khai Chương trình hành động của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quản lý chặt chẽ lĩnh vực đấy đai, môi trường, xây dựng; tập trung cao thu ngân sách trên địa bàn xã; Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


 

Khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc


 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2022


 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2022

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Phú Lâm đã khen thưởng 01 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2022.

Nguyệt Minh- Trung tâm VH, TT&TT