Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện ra Nghị Quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

27/06/2022 20:40 Số lượt xem: 108

Ngày 27/6, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị ra Nghị Quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đại tá Nguyễn Đức Thức, Phó Chỉ Huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh đã tới dự. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.


 

Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị Quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu theo nghị quyết đã đề ra. Điển hình như đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, phù hợp với tình hình dịch bệnh; tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Hiệp đồng, giao chỉ tiêu động viên, huấn luyện, đào tạo, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị; phối hợp tuyên truyền hướng nghiệp và thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2022. Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định; tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị. Hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra 6 tháng đầu năm cho các đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn. Gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Ra nghị quyết chuyên đề tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội trong LLVT huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị xây dựng chính quy, rèn luyện, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân chuyển biến rõ rệt.

Cùng với đó, Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. 100% các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) thấm sâu vào tư tưởng, hành động của cán bộ, chiến sỹ. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng Đảng bộ năm 2022. Lãnh đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ sinh hoạt, học tập Đảng, tự phê bình và phê bình trở thành nền nếp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt luôn nêu cao vai trò, tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương với phương châm “Cấp trên nêu gương mẫu mực, cấp dưới tích cực làm theo”. Tổ chức hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng tốt. Chủ động lựa chọn, đề nghị đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ tại chỗ năm 2022. Chỉ đạo rà soát, tuyển chọn nguồn, đào tạo, bổ túc, chuyển loại và sắp xếp, bổ nhiệm, giải ngạch sỹ quan dự bị đúng quy định.


 

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đức Thức, Phó Chỉ Huy Trưởng, Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao sự cố gắng tạo điều kiện ủng hộ công tác Quốc phòng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban CHQS huyện tiếp tục phối hợp với Công an và các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, địa phương kịp thời nắm bắt diễn biến trong nhân dân để từ đó tham mưu cấp ủy đồng cấp các giải pháp lãnh đạo giải quyết tốt các tình huống phát sinh có thể xảy ra; tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục của công trình để gắn với Hội thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp; tổ chức tốt các cuộc diễn tập trong năm.


 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu tập thể Đảng ủy, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự huyện cần thống nhất, đoàn kết hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong năm đã đề ra. Trong đó, phấn đấu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm vụ trước mắt là tập trung thực hiện tốt công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng người có công theo quy định; xây dựng các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đình Bắc - Trung tâm VHTT&TT Tiên Du