Đảng ủy xã Tân Chi thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở

19/05/2022 22:49 Số lượt xem: 51

Để góp phần xây dựng chi, đảng bộ ngày một trong sạch vững mạnh, Đảng ủy xã Tân Chi luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tân Chi Đỗ Đình Quang

Hiện nay, Đảng bộ xã Tân Chi có hơn 400 đảng viên đang sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc gồm: 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ tường học, 1 chi bộ Công an xã và 1 chi bộ Trạm y tế. Trong thời gian qua, Đảng ủy xã Tân Chi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản, hướng dẫn của Tỉnh ủy Bắc Ninh và Huyện ủy Tiên Du hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ), các chi ủy chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đỗ Đình Quang, Bí thư Đảng ủy xã Tân Chi cho biết: Qua việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở cho thấy, hầu hết chi bộ đã duy trì tốt nền nếp, đều đặn chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; 100% chi bộ đã duy trì chế độ sinh hoạt. Các tồn tại, hạn chế được khắc phục, công tác chuẩn bị chu đáo đảm bảo đúng theo nội dung hướng dẫn của cấp trên, không khí sinh hoạt chi bộ sinh động hơn, chất lượng sinh hoạt nhìn chung được nâng lên rõ rệt.

Nhờ coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, từng thời điểm các chi bộ trên địa bàn xã Tân Chi đã phát huy tốt dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên, giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn chi bộ chuẩn bị các điều kiện, nội dung phục vụ cho việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định.


 

Nhà văn hóa thôn Chi Hồ, xã Tân Chi được đầu tư khang trang

Đồng chí Nguyễn Nhân Chuyền, Phó Bí thư Chi bộ thôn Chi Hồ cho biết: Thời gian qua, các Nghị quyết của chi bộ thôn Chi Hồ, xã Tân Chi đã đi vào cuộc sống và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Được biết, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng được sự đồng thuận của người dân trong việc giải phóng, thu hồi, đền bù đất thực hiện các dự án, công trình như: Nhà văn hóa, Trường học, khu giãn dân…trên địa bàn đã được triển khai một cách thuận lợi. Góp phần đưa xã Tân Chi tiếp tục hoàn thành, nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy xã Tân Chi tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ xã  ngày một trong sạch vững mạnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương./.

Xuân Trang – Trung tâm VHTT&TT Tiên Du