Đoàn thanh niên xã Liên Bão ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023

13/03/2023 21:56 Số lượt xem: 211

Ngày 12/3, Đoàn thanh niên xã Liên Bão tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Liên Bão tiên phong chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, sáng tạo đưa chuyển đổi số đến tận tay người dân”.


 

Huyện Đoàn trao biển số hóa di tích cấp Quốc gia cho xã Liên Bão


 

Trao biển số hóa di tích cho Chi đoàn các thôn

Với chủ đề, trong tháng thanh niên năm 2023, cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Liên Bão ra sức cống hiến nhiệt huyết, trí tuệ tạo ra những giá trị mới, đưa công cuộc chuyển đổi số đến gần với người dân và trong đoàn viên, thanh niên; Phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.


 

Trao biển số hóa di tích

Thông qua hoạt động của tháng thanh niên nhằm tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi và toàn xã hội; tăng cường sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục cho thế hệ trẻ.


 

Đoàn viên thanh niên xã Liên Bão vệ sinh khu vực nhà văn hóa thôn Hoài Thượng

Tại lễ ra quân, đại diện lãnh đạo huyện Đoàn trao tặng biển số hoá mã QR thông tin di tích Xếp hạng Quốc Gia Đình thôn Hoài Thượng, đền thờ lưỡng quốc trạng nguyên “Nguyễn Đăng Đạo”, đền thờ “Nguyễn Đăng Cảo”,  Đoàn thanh niên xã bàn giao biển số hoá di tích lịch sử cấp tỉnh cho 5 thôn trên địa bàn xã; đoàn thanh niên xã bàn giao Hàng cây thanh niên cho Chi đoàn thôn Bái Uyên quản lý và chăm sóc; khánh thành mô hình Cổng trường ATGT tại trường THCS Liên Bão.


 

Phát tờ rơi tuyên truyền chuyển đổi số

Sau lễ phát động, các lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xã đã ra quân tuyên truyền phát tờ rơi, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia; vệ sinh đường giao thông và các khu vực trung tâm của xã.

Hà Thuận, Quang Lộc – Trung tâm VH, TT & TT