Đoàn Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Tiên Du

15/03/2023 23:56 Số lượt xem: 93

Ngày 15/3, Đoàn Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Tiên Du. Về phía đoàn Thanh tra Ban tôn giáo Chính phủ có đồng chí Phạm Văn Thuận, Phó Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế làm Phó Trưởng đoàn Thanh tra. Tiếp đoàn về phía huyện có đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Quang Ngân, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo các xã, thị trấn được đoàn lựa chọn để thanh tra.


 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ Công bố quyết định thanh tra và làm việc với UBND huyện Tiên Du. Theo báo cáo tại buổi làm việc UBND huyện, trong thời gian qua nhìn chung tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra bình thường, cơ bản ổn định, hoạt động thuần túy theo Hiến chương, Điều lệ của Giáo hội, tuân thủ tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là công tác xã hội, từ thiện; Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 


 

Thành viên trong đoàn đặt câu hỏi chất vấn

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như: công tác nắm bắt tình hình, thông tin báo cáo của UBND các xã, thị trấn chưa thường xuyên, kịp thời; công tác quản lý về đất đai, xây dựng liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn một số vướng mắc chưa được giải quyết; Bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn hạn chế về số lượng, thường xuyên biến động; các tổ chức tôn giáo trực thuộc không thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính về tôn giáo theo quy định của Luật....


 

Đại biểu tham gia thảo luận

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần và trách nhiệm cao, đoàn tiến hành thanh tra tại UBND huyện và 14 xã, thị trấn. Ban Tôn giáo thanh tra Chính phủ đã có kết luận sơ bộ, theo đó ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của huyện trong giai đoạn 2018-2022; công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết các đề nghị liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng hiệu quả, nề nếp, có sự phân công, phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ; các thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, thủ tục; công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành được các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ, kip thời, linh hoạt.

Dương Hòa - Trung tâm VH, TT&TT