Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra, rà soát tại Huyện Tiên Du

15/03/2023 23:42 Số lượt xem: 198

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn về kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại huyện. Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo phòng Nội Vụ huyện.


 

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ khảo sát tại Trung tâm Hành chính công huyện

Đoàn công tác đi thăm, khảo sát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phú Lâm.

Thời gian qua, huyện Tiên Du tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC của các cấp, ngành. Từ đầu năm đến nay, huyện Tiên Du đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan rà soát, niêm yết kịp thời 259 thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công; tiếp nhận và giải quyết 1.941/2.143 hồ sơ, trong đó trả sớm và đúng hẹn là 1.932 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,54%. Huyện đã thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ đạt tỉ lệ 100%; số hóa kết quả đầu ra là 1.941 hồ sơ đạt tỉ lệ 100%. Số hồ sơ nộp dịch vụ công theo mức độ 3, 4 đạt 223 hồ sơ, trong đó số hồ sơ nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia là 50; số hồ sơ nộp theo cơ chế 5 tại chỗ là 1.305. Về công tác rà soát thủ tục hành chính, các phòng cấp huyện rà soát 42 thủ tục hành chính nội bộ;  cấp xã có 5 đơn vị rà soát (Cảnh Hưng, Hoàn Sơn, Thị trấn Lim, Việt Đoàn, Phật Tích) đề xuất đơn giản hóa 7 TTHC nội bộ…

Về việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của CCCD gắn chip; các dịch vụ công trực tuyến được triển khai thống nhất, tạo thuận lợi cho công tác số hóa hồ sơ để chia sẻ dữ liệu.


 

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ khảo sát tại Bộ phận Một cửa xã Phú Lâm

Đoàn công tác đề nghị thời gian tới huyện cần chỉ đạo các ban, ngành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; cấp tài khoản cho công chức Bộ phận một cửa truy cập vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; rà soát, chấn chỉnh lại hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả cấp xã đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Quang Lộc-Trung tâm VH, TT&TT