Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

13/03/2023 22:02 Số lượt xem: 222

Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Thượng tá Trần Quang Đính, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện trực tiếp truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.


 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã được Quán triệt những nội dung cơ bản của: Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên trong Ban chỉ huy Quân sự huyện. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm, thiết thực, hiệu quả góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Hà Thuận – Trung tâm VH, TT & TT