Ban tuyên giáo Huyện ủy đánh giá công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

16/06/2022 21:34 Số lượt xem: 118

Ngày 16/6, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, khoa giáo tháng 6; sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh đã tới dự. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư TT Huyện uỷ; đồng chí Trần Quang Ngân, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Thị Lụa, Uỷ viên BTV, Trưởng BTG Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó chủ tịch UBND huyện.


 

    Ban tuyên giáo Huyện ủy đánh giá công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác.....


 

Đồng chí Thái Hải Anh, Phó Trưởng BTG Tỉnh ủy phát biểu

Thời gian qua, Ban tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và thời gian. Công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới, đảm bảo kịp thời, hiệu quả tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo các cấp đã nắm bắt, tổng hợp 41 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phản ánh các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh từ cơ sở.


 

Các đại biểu dự hội nghị

Ngoài ra, Ban Tuyên giao các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm để tập trung tuyên tuyền, giải quyết hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, học tập, quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện về lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa; công tác giáo dục lý luận chính trị - lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi huyện năm 2022.


 

Đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư TT Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả 6 tháng đầu năm 2022 của Ban tuyên giáo Huyện ủy đã đạt được. Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện uỷ nhấn mạnh, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm có những điểm sáng. Có được những kết quả đó là có sự đóng góp không thể thiếu của ngành Tuyên giáo từ huyện đến các xã, thị trấn.

Đình Bắc - Trung tâm VHTT&TT Tiên Du