Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng khoa giáo tháng 5 năm 2022

10/05/2022 21:17 Số lượt xem: 83

Sángngày 10/5, Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng khoa giáo tháng 5 năm 2022 tới các đồng chí Thủ trưởng các ngành trong khối tư tưởng, khoa giáo huyện; Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy; Đảng ủy Công an, Quân sự, Trung tâm y tế, Trung tâm chính trị huyện cùng Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thị Lụa - Ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện chủ trì hội nghị.


 

Đồng chí Nguyễn Thị Lụa - Ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện chủ trì hội nghị giao ban

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã được nghe thông qua báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo báo cáo, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm, theo dõi các sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội của đất nước, trong tỉnh, địa phương.

Cũng tại hội nghị giao ban, Các xã, thị trấn đã thông tin về tình hình dư luận tại các địa phương, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường như: các bãi rác tập kết rác thải  đã quá tải; tình trạng ô nhiễm tại các kênh tiêu; ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân. Vấn đề an ninh còn nhiều tiềm ẩn phức tạp (trộm cắp xe máy, sử dụng ma túy, tín dụng đen...). Triển khai các dự án đất dân cư dịch vụ ở một số địa phương còn chậm trễ, quản lý các dự án đấu giá đất còn nhiều hạn chế.

Phát biểu kết luận tại buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Lụa - Ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các ngành trong khối tư tưởng, Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quan tâm đến công tác phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Kết luận số 01-KL/TW ngày 16/5/2021 của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 5.

Dương Hòa – Trung tâm văn hóa, TT&TT