Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 -2023

02/04/2024 20:52 Số lượt xem: 107

Sáng ngày 1 tháng 4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Trần Thị Vân, TUV, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng toàn đã có buổi giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” tại huyện. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đại Đồng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Khương, UVBTV, PCT HĐND huyện, đại diện một số phòng, ban, lãnh đạo các xã, thị trấn, hiệu trưởng một số trường học trên địa bàn huyện.


 

Toàn cảnh buổi giám sát

Trong giai đoạn 2018 – 2023, UBND huyện đã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyệ, tiến hành sát nhập 7 đơn vị thành 3 đơn vị; đã giao quyền tự chủ cho 58 đơn vị, trong đó có 1 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 1 đơn vị tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên và 56 đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, quan tâm chỉ đạo kịp thời tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chính quyền điện tử ở địa phương, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong tình hình mới.


 

Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện báo cáo tại buổi giám sát


 

Thành viên đoàn giám sát của tỉnh phát biểu ý kiến


 

Lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện tham gia ý kiến

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự buổi giám sát cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, bất cập liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 -2023 đó là : Khi thực hiện sáp nhập một số trường học cùng cấp trên cùng một địa bàn xã, thị trấn gặp nhiều khó khăn do số học sinh và số lớp không đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo quản lý sau khi sáp nhập gặp nhiều khó khăn như: khi sáp nhập sẽ thừa cấp trưởng phải bổ nhiệm xuống giữ chức vụ cấp phó, cấp phó phải bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng hoặc phân công nhiệm vụ khác trực thuộc đơn vị.Chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL, nhất là lĩnh vực sự nghiệp giáo dục còn thấp, còn có đơn vị thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ, do đó việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn, không thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên còn ít, do nguồn thu từ phí, thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ của một số đơn vị sự nghiệp công lập không ổn định, làm ảnh hưởng đến khả năng tăng mức độ tự chủ để tiến tới tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.


 

Đồng chí Trần Thị Vân, TUV, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Vân, TUV, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND huyện tiếp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát sắp xếp lại bộ máy hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế tài chính, tăng quyền tự chủ, thúc đẩy xã hội hoá; quá trình thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời đề nghị UBND huyện tiếp thu ý kiến của Đoàn, báo cáo giải trình bổ sung gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để tổng hợp các ý kiến để báo cáo Quốc hội trong thời gian sớm nhất./.

Hà Thuận -Trung tâm VH,TT & TT