HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2022

21/11/2022 21:40 Số lượt xem: 349

HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua một số báo cáo và tờ trình quan trọng của UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Tới dự có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện.


 

Toàn cảnh kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện

Tại kỳ họp các đại biểu đã tích cực thảo luận tham gia ý kiến vào các báo cáo tờ trình của UBND huyện bao gồm: Tờ trình đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 10 tháng đầu năm phương hướng 02 tháng cuối năm 2022; Tờ trình về việc phê duyệt phương án điều chuyển vốn đầu tư công năm 2022; Tờ trình về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và phương án phân bổ vốn đầu tư công bổ sung cho các dự án XDCB, Hạ tầng nông thôn huyện Tiên Du năm 2022; Tờ trình về việc phê duyệt phương án điều chuyển vốn đầu tư công năm 2022;  Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Sân vân động Huyện Tiên Du; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 10 tháng đầu năm, phương hướng 02 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, xem xét cho biểu quyết thông qua 5 nghị quyết; trong đó, có 1 nghị quyết về công tác cán bộ làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.


 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022 là rất nặng nề, còn một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội cần phải gấp rút hoàn thành, đồng chí chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành cùng toàn thể cử tri và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm. UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai các dự án, công trình theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các dự án, công trình mà HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp lần này được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Dương Hòa - Trung tâm Văn hóa, TT&TT