Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy thường kỳ 6 tháng đầu năm 2022

24/06/2022 21:24 Số lượt xem: 139

Sáng ngày 23/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị thường kỳ 6 tháng đầu năm 2022. Dự dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành liên quan.


      

     Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021, kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình bổ sung, phân bổ ngân sách năm 2022; Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát, Tòa án Nhân dân, công tác Thi hành án 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thanh tra và thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật sau thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


      

   Đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư TT Huyện ủy Báo cáo công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại hội nghị

 Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến, tham gia đóng góp vào Báo cáo Chính trị Đại hội, nhân sự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM và Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện, nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo Sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”; Những kết quả, công việc Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy đã giải quyết trong quý II năm 2022; xem xét kết nạp đảng viên và công tác cán bộ.


   

    Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất CN-TTCN; thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt hơn 1.150 tỷ đồng, đạt 52,59% dự toán năm. Huyện làm chủ đầu tư, đang thực hiện 12 công trình; trong đó, khởi công mới 03 công trình, dự án với tổng khối lượng xây lắp ước đạt 132,4 tỷ đồng; Tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Lĩnh vực văn hóa, xã hội thường xuyên được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.… Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm chú trọng; Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền tốt các ngày lễ, kỷ niệm và những sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương.


 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Tải, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện còn chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19; việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt so với kế hoạch đề ra; Công tác quản lý, xử lý vi phạm môi trường còn nhiều khó khăn, nhất là tình trạng vi phạm môi trường tại các Khu, Cụm công nghiệp…


 

       Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Tài phát biểu  Kết luận hội nghị

Với mục tiêu phấn đấu đưa huyện Tiên Du được công nhận đô thị loại IV trong năm 2022 và thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2022 “Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tập trung phát triển đô thị và bảo vệ môi trường”, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các ngành và địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung khắc phục khó khăn và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, chống thất thu; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Đặc biệt là, chú trọng việc quy hoạch, đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn, sớm hoàn thành các tiêu chí trong quá trình xây dựng huyện Tiên Du trở thành đô thị loại IV vào cuối năm 2022.

Xuân Trang- Trung tâm VH, TT & TT Tiên Du