HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THƯỜNG KỲ THÁNG 3

31/03/2024 21:07 Số lượt xem: 190

Chiều ngày 28/3, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 3 nhằm thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng cần tập trung công tác  lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong quý I/2024 và trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.


 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả thực hiện kết quả thực hiện kết luận số 739-KL/TU ngày 12/6/2023 và 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; việc thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Tiên Du. Theo đó, công tác quản lý đất đai đã dần đi vào nề nếp, chặt chẽ hơn,
vi phạm giảm rõ rệt, tỷ lệ xử lý đạt kết quả cao; huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về đất đai. Theo số liệu thống kê, toàn huyện có 5.421 trường hợp vi phạm; trong đó, đất giao trái thẩm quyền 2.914 trường hợp; đất lấn, chiếm 2.012 trường hợp, tự ý chuyển mục đích 495 trường hợp.


 

Đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Trong quý I/2024, huyện đã thực hiện tốt Luật Tiếp dân 2013, tham gia tiếp dân theo định kỳ. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình; quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, đúng thời hạn đảm bảo quyền lợi của công dân. Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định, Kết luận của huyện tập trung đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung còn tồn đọng.


 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Công Ký phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia đóng góp ý vào các bản dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024; tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024; phương án phân bổ vốn đầu tư công bổ sung cho các dự án ĐTXD; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các Đoàn thể quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024.


 

Trưởng phòng TN&MT huyện Vũ Phúc Chuyển phát biểu thảo luận tại hội nghị


 

Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Nguyễn Minh Khoa phát biểu thảo luận tại hội nghị


 

Chủ tịch UBND thị trấn Lim Nguyễn Khoa Tâm phát biết thảo luận tại hội nghị


 

Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn Vũ Minh Hiện phát biểu thảo luận tại hội nghị

Trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng cho ý kiến vào các bản dự thảo báo cáo, kế hoạch gồm: Xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024; sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024; Kế hoạch thực hiện Thông báo kết quả giám sát của UBKT Tỉnh uỷ về “Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân"; Báo cáo những công việc Thường trực Huyện ủy được ủy quyền giải quyết trong tháng 03 năm 2024; tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến tháng 03 năm 2024.


 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Tài phát biểu Kết luận hội nghị

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Tài trong thời gian tới đề nghị các phòng, ban, đơn vị và các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy đã đề ra trong quý II và cả năm 2024. Đối với công tác triển khai thực hiện kết luận số 739-KL/TU ngày 12/6/2023 và 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; việc thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Tiên Du.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trụng vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn; xử lý nghiêm, đúng lộ trình đối với những trường hợp vi phạm đất đai. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện lưu ý nghiêm cấm các đơn vị, địa phương xác định sai lệnh hiện trạng; phải đảm bảo đầy đủ các bước, thủ tục theo quy định trong quá trình triển khai thực hiện; tuyệt đối không lợi dụng để trục lợi cá nhân; tổ chức triển khai, hoàn thiệt các thủ tục hồ sơ cưỡng chế, giải tỏa bảo vệ thi công đối với các dự án dự án dân cư dịch vụ.  

Xuân Trang – Trung tâm VH, TT&TT Tiên Du