HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ THƯỜNG KỲ THÁNG 11

02/12/2023 21:11 Số lượt xem: 311

Chiều ngày 1/12/2023, Ban thường vụ Huyện ủy Tiên Du tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 11/2023 bàn và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể  năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung chuyên đề quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Oanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện; đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.


 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình kinh tế - xã hội, ngân sách, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; công tác xây dựng Đảng, đoàn thểp; hương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn nhưng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà huyện đạt được là rất tích cực, trong đó thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023: Đoàn kết - Trách nhiệm - Nỗ lực - Sáng tạo; Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị; Phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường”. Tổng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,03%; nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tính năm 2023 tăng 12,3%; doanh thu vận tải ước tính năm 2023 tăng 2,1%; thu nhập bình quân đầu người tăng 0,7%.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023 và chương trình đổi mới giáo dục phổ thông 2018. Kết quả, huyện xếp thứ 3 toàn tỉnh về chất lượng giải thi học sinh giỏi; tiếp tục củng cố vững chắc kết quả chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ2; 14/14 xã, thị trấn duy trì đạt Tiêu chí, đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tăng cường phòng cháy chữa cháy và triển khai thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" trên địa bàn.


 

Đại biểu dự hội nghị

Huyện tổ chức thành công hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện 2020-2025 về phát triển kinh tế xã hội, 15/29 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy, cùng đoàn công tác của tỉnh về làm việc với Đảng bộ huyện Tiên Du; có 5/5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội.  Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và Đại hội Hội Nông dân huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Đơn vị làm điểm của tỉnh); Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội Công đoàn huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2023 - 2028


 

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2024, huyện đề ra 3 quyết tâm chính trị và các nhóm chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 3 quyết tâm chính trị gồm: Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thi đua lập thành tích chào mừng 25 năm tái lập huyện Tiên Du (01/9/1999-01/9/2024); Thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị, các thiết chế văn hóa - thể thao; thu hút các dự án thương mại - dịch vụ; Tập trung thực hiện có hiệu quả các Kết luận số 739-KL/TU, 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý vi phạm đất đai, thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ và Đề án bảo vệ môi trường của tỉnh trên địa bàn huyện. Các  nhóm chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản phẩm công nghiệp và xây dựng đạt 59.048 tỷ đồng; doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 9.638 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.990 tỷ đồng; tổng chi ngân sách: 769,58 tỷ đồng. Khởi công xây dựng thực hiện dự án như: Trung tâm hội nghị, hội thảo, Trung tâm văn hóa huyện Tiên Du; Trụ sở làm việc mới của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện…

Phấn đấu 90% làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 94% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa; tạo việc làm mới cho 3000 - 3500 lao động; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 100%.

Tổ chức tốt các hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện; chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.


 

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Tiên Du – Quế Võ thảo luận tại hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá nguyên nhân vào một số nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt so với kế hoạch như: Thu ngân sách địa phương; công tác giải ngân vốn đầu tư công; tỷ lệ giải quyết việc làm, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cần đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa…


 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Lụa phát biểu thảo luận tại hội nghị

Kết luận nội dung này, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Tài đánh giá, năm 2023 là năm rất khó khăn, thách thức. Tuy vậy, trong hoàn cảnh đó cả huyện đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực.

Dự báo năm 2024 vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn và thách thức, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đơn vị của UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cần phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt bám việc để thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm của huyện chào mừng 25 năm tái lập huyện, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục đầu tư hạ tầng đô thị phấn đấu đưa Tiên Du đạt các tiêu chí đô thị loại III và trở thành Thành Phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.


 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Tài phát biểu Kết luận hội nghị

Cũng tại hôi nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến và thông qua các báo cáo, kế hoạch như: Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 639-TB/TU ngày 04/7/2023 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng bộ huyện Tiên Du; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, kế hoạch công tác kiểm tra năm 2024. Ban thường vụ Huyện ủy cũng thống nhất Dự thảo Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.

Xuân Trang – Trung tâm VH, TT&TT Tiên Du