Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 7 năm 2022

30/07/2022 21:04 Số lượt xem: 136

Chiều ngày 28/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Du tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 7 năm 2022. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và một số lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan.


 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì hội nghị

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 7/2022 đã nghe và thông qua các báo cáo của UBND huyện gồm: Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 41-KL/HU ngày 7/6/2021 về chỉ đạo thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện; kết quả Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn huyện năm học 2021-2022; Kế hoạch năm học 2022-2023; tình hình thực hiện cải cách hành chính của huyện 6 tháng đầu năm 2022 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030.


 

Đồng chí Nguyễn Công Khôi, Trưởng Công an huyện tham luận tại hội nghị


 

Đồng chí Nguyễn Thị Lụa, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tham luận tại hội nghị

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến và thông qua về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy các xã, thị trấn trực thuộc Đảng bộ huyện Tiên Du trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Chi bộ và đảng viên Chi bộ Công an các xã, thị trấn; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 17/9/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng”; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 27/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Báo cáo kết quả kiểm tra theo Điều 30-ĐLĐ đối với BTV Đảng ủy và các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy xã Lạc Vệ và Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BTV Đảng ủy thị trấn Lim (nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020) và đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Lim, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020- 2025.


 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Tài phát biểu Kết luận hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Tài đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan, nhất là Tổ công tác của huyện trong việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực; đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương thông báo tới các hộ đủ điều kiện thuộc diện xen ghép, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tổ chức giao đất cho người dân. Tăng cường công tác cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho công nhân thuê trọ hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo đúng quy định./.

Xuân Trang – Trung tâm VHTT&TT Tiên Du