Huyện uỷ Tiên Du sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13/03/2023 21:48 Số lượt xem: 1055

Sáng ngày 13/3, Huyện ủy tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Thái Hải Anh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các tập thể, cá nhân được khen thưởng trên địa bàn.


 

Toàn cảnh hội nghị

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị; việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trên địa bàn huyện Tiên Du đã chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo; và trở thành thường xuyên, liên tục; tạo sức lan tỏa sâu rộng đến toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Việc học, làm theo lời Bác được triển khai thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành; các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội; là động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.


 

Các đại biểu dự hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận; Huyện uỷ đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận; triển khai đến tập thể, cá nhân đăng ký làm theo; xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với chuyên đề từng năm. Kết quả 14/14 Đảng bộ xã, thị trấn đã xây dựng Quy chế tiếp công dân; tổ chức đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đồng thời đưa các nội dung này vào chương trình công tác hằng tháng của cấp ủy.


 

Đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cấp huyện tổ chức được 35 cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, lựa chọn 22 vấn đề nổi cộm, phức tạp, tồn tại để tập trung giải quyết. Cấp xã đã lựa chọn 16 vấn đề để tập trung giải quyết (chủ yếu là vấn đề đất đai, xử lý rác thải, an ninh nông thôn, các dự án đất dân cư dịch vụ …); với tổng số hơn 350 ý kiến, kiến nghị.


 

Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều hành, duy trì thảo luận tại hội nghị

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.


 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu Kết luận hội nghị

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò nêu gương, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp, tồn tại, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Tài yêu cầu Cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào kỳ Đảng nhật phù hợp các nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là Chuyên đề năm 2023 về “xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân” gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ; Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.


 


 


 


 

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể

Tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 22 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về “Học và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2021-2022.


 


 

15 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2021-2022 được Huyện ủy, UBND huyện tặng Giấy khen

Cùng với đó, một số tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị cũng được huyện đề nghị UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen.

Xuân Trang, Dương Hòa-TTVH,TT&TT