Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban thường vụ, phiên họp thứ nhất tháng 11 năm 2022

17/11/2022 20:13 Số lượt xem: 543

Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thứ nhất hội nghị Ban thường vụ tháng 11 năm 2022. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.


 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thứ nhất hội nghị Ban thường vụ tháng 11 năm 2022

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về việc huyện có đủ điều kiện tiêu chuẩn trở thành thị xã theo Nghị quyết số  27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 1210/2016/UBTVQH và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, phương án giải pháp nâng cấp đô thị. Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, đến nay việc thành lập thị xã Tiên Du và thành lập các phường gặp nhiều khó khăn, nhất đối tiêu chí về diện tích tự nhiên, tiêu chuẩn tỷ lệ hộ nghèo 3 năm gần nhất.. Chính vì vậy, UBND huyện đề xuất dừng đề án thành lập thị xã Tiên Du và các phường thuộc thị xã Tiên Du, thanh quyết toán các khoản kinh phí đã thực hiện từ khi xây dựng đề án đến nay. Đề xuất phương án thành lập thành phố Tiên Du và các phường thuộc thành phố. Đối với phương án này, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ từng nội dung, tính khả thi của đề án, cần có quyết tâm thống nhất trong hệ thống chính trị, quy trình thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai…. Đối với nội dung này, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao cho UBND huyện và các phòng chuyên môn khảo sát, lựa chọn phương án thích hợp nhất, tập trung nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí theo phương án đã thống nhất, chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và dân thụ hưởng”..


 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Cũng tại phiên họp thứ nhất của Ban thường vụ huyện ủy tháng 11 năm 2022, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất các nội dung liên quan đến phương án điều chuyển vốn đầu tư công năm 2022, phương án bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và phương án phân bổ vốn đầu tư công cho các dự án xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn huyện Tiên Du; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2022, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2023; Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo 35 và Tổ thư ký, cộng tác viên theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Tỉnh ủy…. và một số nội dung quan trọng khác.

Hà Thuận – Trung tâm VH, TT &TT