LĐLĐ huyện triển khai hoạt động công tác công đoàn năm học 2023-2024

19/09/2023 20:28 Số lượt xem: 252

Sáng ngày 19/9, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động công đoàn năm học 2023-2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thân Văn Vọng, PCT LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Đương Bắc, PBT Thường trực Huyện ủy.


 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2023-2024

Năm học 2022-2023, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn các trường học trên địa bàn huyện được quan tâm, triển khai sâu rộng và duy trì thường xuyên. Tiếp tục hướng về cơ sở với chủ đề “ Năm vì lợi ích đoàn viên”, tập trung đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đã chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sài việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, người lao động theo đặc thù, hỗ trợ, giúp đỡ nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thăm hỏi cho trên 100 lượt đoàn viên ốm đau với số tiền hàng trăm triệu đồng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm. Đặc biệt, một số phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được công đoàn trường học triển khai thực hiện tốt như: Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" với 282 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận;  "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Qua các phong trào đã tiếp tục phát huy được những phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, đóng góp thiết thực cho mục tiêu ổn định, phát triển vững chắc của ngành. Cùng với đó, các chủ trương chính sách của Đảng được các CĐCS triển khai thực hiện tốt, hoạt động của tổ chức công đoàn luôn được các cấp ủy chỉ đạo kịp thời; giới thiệu kết nạp 63 đảng viên mới. Năm học vừa qua, 52/52 trường đạt Chuẩn văn hóa.


 

Đồng chí Nguyễn Đương Bắc, PBT Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thân Văn Vọng, PCT LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Đương Bắc, PBT Thường trực huyện ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của tổ chức công đoàn trường học trên địa bàn huyện. Qua đó đã thể hiện tốt vai trò đại diện chăm lo dời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức, công đoàn viên; động viên cán bộ, đoàn viên tích cực học tập, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, trình độ công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.  Lãnh đạo LĐLĐ huyện và Huyện ủy cũng nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn các trường học cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới như: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trường học, chú ý công tác phát triển đoàn viên Công đoàn; nâng cao năng lực cho cán bộ Công đoàn, đội ngũ cán bộ giáo viên, người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan đơn vị. Chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; làm tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn; chủ động tiếp cận đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu đặt ra của ngành và của xã hội.Tăng cường công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên. Chủ động tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và cán bộ công đoàn; quan tâm chăm lo dời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ; đặc biệt là các chương trình ký phúc lợi đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan đơn vị.


 

3 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua cho 8 tập thể, 9 cá nhân, LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể, 30 cá nhân; 3 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”./.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:  

Hà Thuận, Tú Anh - Trung tâm VH, TT & TT