Liên ngành Viện kiểm sát - Cơ quan CSĐT Công an huyện tổ chức hội nghị giải quyết các tin báo tạm đình chỉ

11/08/2022 20:33 Số lượt xem: 76

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 và Thông tư liên tịch số 01 ngày 01/6/2020 quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, vừa qua, Liên ngành Viện kiểm sát - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã tổ chức hội nghị rà soát, giải quyết các tin báo tạm đình chỉ thời điểm từ năm 2015 đến nay.


 

Hội nghị Liên ngành Viện kiểm soát- Cơ quan CSĐT công an huyện rà soát, giải quyết các tin báo tạm đình chỉ

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an huyện đã báo cáo tình hình giải quyết các tin báo tạm đình chỉ, cụ thể về các tin báo tạm đình chỉ còn thời hiệu và các tin báo tạm đình chỉ hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự từ năm 2015 đến nay, đồng thời nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong thời gian qua. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân huyện đánh giá tình hình tin báo, tố giác tội phạm trên địa bàn huyện trong những năm qua có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Đối với các tin báo tạm đình chỉ chưa có quyết định phục hồi cần tiến hành rà soát căn cứ tạm đình chỉ, các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, đồng thời xem xét đến thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự để tiến hành giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Do đó, cần sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa hai ngành trong quá trình tiến hành tố tụng nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, đảm bảo việc giải quyết chính xác, đúng thời hạn, không bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội.

Ngoài ra, các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ việc đã báo cáo nội dung vụ việc tạm đình chỉ, những khó khăn, vướng mắc, quan điểm, nhận thức trong đánh giá tài liệu, chứng cứ còn khác nhau và đề xuất quan điểm để Lãnh đạo liên ngành xem xét, thống nhất đường lối giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra những lập luận đánh giá về tài liệu, chứng cứ, về khó khăn trong hoạt động giải quyết tin báo tạm đình chỉ. Lãnh đạo liên ngành đã thống nhất quan điểm giải quyết một số tin báo, tố giác phức tạp còn có nhiều vướng mắc, đồng thời yêu cầu Điều tra viên và Kiểm sát viên cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh giải quyết đảm bảo thời hạn theo đúng quy định pháp luật.

Hà Thuận -Trung tâm VH, TT &TT Tiên Du