Tân Chi tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

12/03/2023 21:59 Số lượt xem: 199

UBND, UB MTTQ xã Tân Chi vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).


 

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tại hội nghị, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ xã đã thông qua một số nội dung trọng tâm dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, tập trung xin ý kiến về 9 nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về phát triển quỹ đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và về hộ gia đình sử dụng đất. 


 

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời tham gia ý kiến về các vấn đề như: phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; về hộ gia đình sử dụng đất... UB MTTQ xã đề nghị các tổ chức thành viên căn cứ kế hoạch của UBMTTQ xã và hướng dẫn của cấp trên tiếp tục lấy ý kiến của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến, góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ và Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luất Đất đai.

Hà Thuận -Trung tâm VH, TT&TT