Tập huấn thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

01/08/2022 22:00 Số lượt xem: 68

Ngày 30/7,  Phòng tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện và Vụ tài chính sự nghiệp - Bộ tài chính tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 cho Thủ trưởng, Kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.


 

Toàn cảnh buổi tập huấn

Đợt tập huấn này diễn ra trong 1 ngày tập chung vào 06 nội dung liên quan đến Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các nội dung bao gồm: So sánh cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và thực hiện chuyển tiếp khi thực hiện cơ chế tự chủ theo các nghị định đã thực hiện; Hướng dẫn lập phương án tự chủ tài chính của đơn vị trước cơ quan chủ quản theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; Hướng dẫn Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP theo các nhóm đơn vị sự nghiệp; Hướng dẫn thực hiện các đơn vị tự chủ về giao dịch tài chính và doanh nghiệp, liên kết và thực hiện tự chủ theo từng ngành hoạt động; Hướng dẫn lập, chấp hành dự toán và quyết toán thu, chi khi thực hiện tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; Hướng dẫn thực hiện quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021.


 

Báo cáo viên Vũ Thị Hải Yến – Phó vụ trưởng Vụ tài chính hành chính sự nghiệp – Bộ Tài chính

Để Nghị định số 60/2021/NĐ-CP thực sự đi vào thực tiễn, qua đợt tập huấn này các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cơ quan quản lý trực tiếp các đơn vị sự nghiệp công lập cần khẩn trương đánh giá, phân loại, xây dựng phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang thực hiện cơ chế tự chủ hướng dẫn sao cho phù hợp với thực tế hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp, coi như việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP là một cơ hội để đột phá, đổi mới tái cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng năng động và hiệu quả.

Dương Hòa – Trung tâm Văn hóa, TT&TT