Thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

12/05/2022 20:26 Số lượt xem: 53

Sáng ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến.


 

Toàn cảnh điểm cầu Tiên Du

Dự điểm cầu huyện Tiên Du, có đồng chí Nguyễn Tiến Tài – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng dự có các đồng chí Nguyễn Đương Bắc – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đại Đồng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể  huyện; các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.


 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì điểm cầu Tiên Du

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


 

Đại biểu dự hội nghị

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trong khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Dương Hòa – Trung tâm văn hóa TT&TT