Tiên Du sau 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

26/07/2022 21:27 Số lượt xem: 97

Trong 20 năm qua, thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Du luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhất là nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển KT-XH; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn.


 

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Du triển khai tín dụng 11 chương trình cho vay

Thực hiện nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác, sau 20 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng chính sách, là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống; góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, ổn định xã hội. Chính vì vậy, 20 năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tiên Du đã tham mưu hiệu quả cho các cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.


 

Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Tân Chi

Phòng Giao Dịch NHCSXH huyện Tiên Du được thành lập theo Quyết định số 755/QĐ-HĐQT ngày 7/7/2003 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH; đồng thời thực hiện Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đại Diện (BĐD) – HĐQT – NHCSXH các cấp. Chủ tịch UBND huyện Tiên Du đã ra Quyết định thành lập BĐD – HĐQT – NHCSXH huyên với 10 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban, các thành viên là đại diện NHCSXH huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Trong 20 hoạt động, Ban đại diện – HĐQT luôn được củng cố, kiện toàn, bổ sung thành viên, qua đó đã tập trung được ý chí và sức mạnh tập thể trong chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng chính sách. Thường xuyên chỉ đạo NHCSXH huyện xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về nguồn vốn, sử dụng vốn và giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm nguồn lực Nhà nước được sử dụng có hiệu quả; BĐD – HĐQT – NHCSXH huyện luôn duy trì lịch họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách. Đến nay, số thành viên của BĐD – HĐQT – NHCSXH huyện được mở rộng tới các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với tổng số 24 thành viên.


 

Nhiều mô hình kinh tế phát triển thông qua nguồn tín dụng ưu đãi

Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tiên Du cho biết: Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ nhân dân”, hiện nay mạng lưới hoạt động của PGD – NHCSXH huyện đã được triển khai rộng khắp các địa phương trên địa bàn huyện với 14 điểm giao dịch tại 14/14 xã, thị trấn (Riêng địa bàn thị trấn Lim đặt điểm giao dịch tại trụ sở Trung tâm); thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của 257 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TTK&VV) tại các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện. Mạng lưới TTK&VV được thành lập tại các thôn có vai trò quan trọng trong hoạt động của NHCSXH, là cánh tay nối dài của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa Ngân hàng với người vay vốn, đã góp phần tuyên truyền và chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng được thụ hưởng kịp thời, thuận lợi, bảo đảm công khai, dân chủ, tạo ra hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội cũng như đảm bảo an toàn và sử dụng vốn đúng mục đích, thông qua khâu kiểm tra, giám sát ngay tại từng địa bàn dân cư.

Sau 20 năm bám sát mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của huyện; nhu cầu vay vốn ở địa phương NHCSXH huyện đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm tranh thủ nguồn vốn cân đối từ Trung ương, nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương, nguồn huy động từ tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân. Với quy mô hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện của NHCSXH ngày càng được mở rộng, chất lượng ngày càng được nâng cao với 11 chương trình tín dụng đã và đang được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, tổng nguồn vốn của phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt 376 tỷ 181 triệu đồng, tăng 354 tỷ 701 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 1.651% so với năm 2002. Trong đó, Nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt gần 270 tỷ, tăng 247 tỷ 536 triệu đồng; nguồn huy động tại địa phương đạt 63 tỷ 799 triệu đồng, tăng 63 tỷ 799 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 40 – CT/TW ngay 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đến nay đạt 43 tỷ 366 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 39 tỷ 642 triệu đồng, chiếm 91,41% nguồn vốn nhận ủy thác và nguồn vốn từ ngân sách huyện đạt 3 tỷ 724 triệu đồng.


 

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH nhiều hộ đầu tư đúng mục đích và phát huy hiệu quả

Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ – CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tiên Du, đến nay đã giúp cho 62.380 số hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi; số hộ vượt qua ngưỡng nghèo trên 11 nghìn hộ; 4.153 lao động được tạo việc làm; giúp cho 7.037 học sinh – sinh viên được trang trải chi phí học tập; 56.060 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 45 căn nhà ở xã hội và 348 căn nhà cho hộ nghèo được xây dựng. Hiệu quả đồng vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tích cực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của huyện.

20 năm một chặng đường, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện đạt kết quả, thực sự là cứu cánh cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tin tưởng rằng trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện và nhân dân trong huyện tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng NHCSXH để gặt hái được kết quả cao hơn nữa về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Xuân Trang – Trung tâm VHTT&TT Tiên Du