Tiên Du tham dự hội nghị trực tuyến đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

15/09/2022 21:27 Số lượt xem: 282

Sáng 15-9, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh cải cách hành chính  và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dự tại điêm cầu huyện Tiên Du có đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, cùng dự có Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Ban chỉ huy quân sự, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Điện lực, Bưu điện huyện Tiên Du, Văn phòng HĐND-UBND, Nội Vụ, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hoá- Thông tin, Trung tâm hành chính công huyện.


 

Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tiên Du

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 09, bộ, cơ quan. Cả nước đã thành lập tổng số 11.700 Bộ phận Một của các cấp. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan, địa phương là 6.522. Số thủ tục hành chính đưa ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp đạt trung bình 96,9%. Đã có 53/63 địa phương hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Cổng Dịch vụ công quốc gia được khai trương và đưa vào vận hành từ tháng 12 năm 2019, đến nay đã cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đã có hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đã có hơn 4,7 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng, tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Có hơn 2,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền gần 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với cùng kỳ năm 2021. Các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được vận hành, phát triển góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ chỉ đạo, điều hành. Trong 8 tháng đầu năm 2022, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia là trên 3,5 triệu văn bản.


 

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Tiên Du

Thảo luận tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; những kết quả đạt được và cách làm riêng của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh CCHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.


 

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến

Để tiếp tục tạo bước đột phá mới trong cải cách hành chính.  Giai đoạn 2022 - 2025, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động  kinh doanh theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức thực thi các phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc mới của Chính phủ.

Quang Lộc-Trung tâm VH, TT&TT