Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

04/08/2022 21:07 Số lượt xem: 96

Sáng ngày 4/8, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.


 

Lãnh đạo Huyện ủy dự buổi lễ khai giảng

Theo kế hoạch, 80 học viên thuộc 12 Đảng bộ xã, thị trấn được học tập và nghiên cứu 18 bài theo chương trình sơ cấp lý luận chính trị do Ban tuyên giáo trung ương biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo 02 cuộc kháng chiến chống xâm lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc 1945 - 1975; Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1975-2011. Ngoài nội dung các bài học trên, các học viên còn được nghe thời sự, thông tin, định hướng trong phát triển kinh tế- xã hội của huyện và tham gia, ôn tập, nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả khóa học.

Chương trình học sẽ được chia làm 3 đợt: Đợt 1 từ 4/8 – 10/8/2022; Đợt 2 từ 5/9-16/9/2022; Đợt 3 từ 13/10-19/10/2022.


 

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Sơ cấp LLCT năm 2022


 

Đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Ban Chỉ đạo lớp học cần thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ trong tổ chức và giảng dạy; các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tiếp thu nội dung của các chuyên đề bài giảng, mạnh dạn trao đổi với giảng viên về những vấn đề cần nghiên cứu. Chủ động khắc phục khó khăn, sắp xếp, bố trí công việc ở đơn vị và gia đình tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ để nắm vững những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng.  Sau học tập, các học viên cần vận dụng những kiến thức vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau khi hoàn thành chương trình học, các học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để các học viên theo học các chương trình cao hơn.

Tú Anh- Trung tâm VH,TT&TT