UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 06 năm 2022

20/06/2022 21:11 Số lượt xem: 98

Sáng ngày 20/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, hội nghị giao ban thường kỳ tháng 06 năm 2022 UBND huyện đã được tổ chức.


 

Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại buổi giao ban, đại diện các cơ quan chuyên môn đã được nghe: Báo cáo tình hình kết quả  thực hiện phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư XDCB, HTNT 6 tháng đầu năm, dự kiến phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021; Báo cáo tình hình dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến 6 tháng cuối năm 2022...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện biểu dương kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, để hoàn thành kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành: Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa  năm 2022. Quyết liệt xử lý vi phạm về luật đê điều; thực hiện quản lý công tác điều hành ngân sách chặt chẽ theo quy định, thu đúng, thu đủ và tập trung các biện pháp để hoàn thành thu ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi ngân sách đối với các đơn vị dự toán để đạt hiệu quả. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã được phân bổ. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đề án đô thị loại IV. Quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm và vi phạm đất đai. Quan tâm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác theo quy định. Thực hiện các bước đấu giá sử dụng đất, các dự án đã được phê duyệt đề tạo vốn đầu tư; Công tác bồi thường GPMB, xây dựng di chuyển các công trình trên đồi Lim. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt, làng nghề, các Cụm cụm công nghiệp…...Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, an toàn. Hoàn thành các hạng mục để bàn giao đưa vào sử dụng trường THCSTiên Du….... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền ANTT, ATXH, chính sách an sinh xã hội, quan tâm, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 trên địa bàn huyện.

Tú Anh - Trung tâm VH,TT&TT Tiên Du