UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 11 năm 2021

23/11/2021 22:55 Số lượt xem: 100

Sáng ngày 22/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, hội nghị giao ban thường kỳ tháng11 năm 2021 UBND huyện đã được tổ chức. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;các Phó ban HĐND huyện.


 

(Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì hội nghị)

Tại buổi giao ban, đại diện các cơ quan chuyên môn đã được nghe Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo dự thảo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021. Dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2022. Báo cáo dự thảo kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022. Báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2021. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian vừa quan, UBND huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong từng quý và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương. Đôn đốc các ngành chuyên môn, các địa phương giải quyết có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và công việc mới phát sinh, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, cụ thể đạt 108,16% dự toán tỉnh giao. Tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm được đẩy nhanh, giá trị xây lắp công trình đạt cao, tăng 69,5% so với cùng kỳ năm trước. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch. Thực hiện các giải pháp và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

Về kết quả công tác giữ gìn trật tự an ninh chính trị được giữ vững, trật tự ATXH được đảm bảo, có chuyển biến tích cực. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế, giảm 06 vụ so với cùng kỳ năm trước. Phạm pháp hình sự giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm trước. Công an huyện đã tập trung cao lực lượng, tổ chức các hoạt động điều tra, làm rõ nhiều vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm. Có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhiều cách làm hay nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác, tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền cơ sở và tầng lớp nhân dân…

 Kết luận tại buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ “5K + vắc xin”. Tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo nguồn thu, giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai các dự án đấu giá đất, đôn đốc triển khai các dự án đất dân cư dịch vụ, các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Về sản xuất nông nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất lúa, rau màu vụ xuân năm 2022; phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022. Đảm bảo công tác ANTT trên địa bàn huyện. Có chính sách thích ứng linh hoạt với cấp độ dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh cho học sinh đến trường./.

Tú anh - Đài Tiên Du