Tổ chức bộ máy UBND

17/09/2015 08:59 Số lượt xem: 17447

 

1. Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Đại Đồng

Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nddong.td@bacninh.gov.vn

 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí: Nguyễn Công Ký

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND huyện

Thư điện tử: ncky.td@bacninh.gov.vn

 

 

 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Thị Hào

HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nthao.td@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

Danh sách các Ủy viên UBND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1-Nguyễn Công Khôi- Trưởng Công an huyện

2- Lê Hồng Hà - CHT BCHQS huyện

3- Nguyễn Hữu Ba - Trưởng phòng Nội vụ

4-Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng TCKH

5- Nguyễn Trọng Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND

6- Nguyễn Thị Thủy Hằng - Trưởng phòng LĐTBXH

7- Dương Thị Sóng - Trưởng phòng Tư Pháp

8- Nguyễn Huy Ngà - Trưởng phòng NN&PTNT

9 - Vũ Phúc Chuyển - Trưởng phòng TNMT

10- Phạm Đăng Thuyên- Trưởng phòng GD&ĐT

11- Nguyễn Minh Khoa - Trưởng phòng KTHT

12- Ngô Xuân Tính - Trưởng phòng VH&TT

13 - Nguyễn Hữu Cơ - Trưởng phòng Y tế