Tổ chức bộ máy UBND

17/09/2015 08:59 Số lượt xem: 17

 

1. Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Đại Đồng

Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nddong.td@bacninh.gov.vn

 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Công Ký

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND huyện

Thư điện tử: ncky.td@bacninh.gov.vn

 

 

 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Thị Hào

HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nthao.td@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

Danh sách các Ủy viên UBND huyện Tiên Du, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1-Nguyễn Đại Đồng- Chủ Tịch UBND huyện

2- Nguyễn Công Ký - PCT UBND huyện

3- Nguyễn THị Hào - PCT UBND huyện

4-Ngô Xuân Tính - CVP HĐND-UBND huyện

5- Nguyễn Công Khôi - Trưởng Công an huyện

6- Lê Hồng Hà - CHT BCHQS huyện

7- Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng TCKH

8- Nhuyễn Hữu Ba - Trưởng phòng Nội vụ

9 - Trần Đức Tú - Trưởng phòng KTHT

10- Vũ Phúc Chuyển - Trưởng phòng TNMT

11- Nguyễn Huy Ngà - Trưởng phòng NN&PTNT

12- Nguyễn Thị Thủy Hằng - Trưởng phòng LĐTBXH

13 - Dương Thị Sóng - Trưởng phòng Tư Pháp

14- Phạm Đăng Thuyên- Trưởng phòng GD&ĐT

15- Nguyễn Huy Toàn - Trưởng phòng VHTT

16- Nguyễn Hữu Cơ - Trưởng phòng Y tế

17- Nguyễn Minh Khoa - Chánh Thanh Tra huyện