THÔNG TIN CHUNG

10/06/2019 10:46 Số lượt xem: 1459

1. Giới thiệu

1.1 Điều kiện tự nhiên xã hội

     Thị Trấn Lim có vị trí địa lý thuận lợi là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện Tiên Du, gần các trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và Thành phố Bắc Ninh, có các đường giao thông chạy qua như: Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 295B, đường 276 và tuyến đường sắt Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc thuận lợi cho việc phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nền kinh tế của địa phương phát triển mạnh, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

1.2 Cơ sở hạ tầng

     Đường GTNT liên thôn, liên xóm đều được bê tông hóa, xây dựng khang trang sạch đẹp, các thôn đều có nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xóm.

1.3 Quá trình hình thành phát triển

     Thị Trấn Lim trước kia là xã Vân Tương. Năm 1998 được nâng cấp lên Thị Trấn Lim.

2. Di tích lịch sử văn hóa

     Trên địa bàn Thị Trấn Lim có 13 di tích (04 đình, 02 chùa, 06 đền, 01 nhà thờ )

     Xếp hạng di tích:

     + Cấp quốc gia: 03

     + Cấp tỉnh: 04

     + Chưa xếp hạng: 05