Tiên Du hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019

22/06/2019 12:49 Số lượt xem: 342

UBND huyện vừa ban hành công văn số 265 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất năm 2019. Thời gian tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2019 (thứ bảy).

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Việc hưởng ứng và tổ chức sự kiện Giờ Trái đất nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng tự nguyện hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 và các năm tiếp theo.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2019. Các hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người dân tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng chiến dịch với việc tắt đèn, thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2019; tắt đèn đường, đèn trang trí, đèn quảng cáo tại các điểm công cộng trong 1 giờ (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2019)./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!