Tiên Du 866 dòng họ được công nhận dòng họ học tập

20/06/2019 21:33 Số lượt xem: 543

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, dòng họ học tập đã có bước tiến vượt bậc trong việc động viên con cháu học tập lên cao, học để lập thân lập nghiệp. 

Tính đến tháng 7 năm 2018, toàn huyện có 967 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, tăng 533 dòng họ so với năm 2013. Số dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” 866 dòng họ, đạt tỷ lệ 89,5%. Tiêu biểu từ mô hình dòng họ học tập phải kể đến Hội khuyến học xã Phú Lâm, xã Hoàn Sơn 100% dòng họ đăng ký. Toàn huyện có 14 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” xuất sắc là dòng họ Nguyễn Đức, thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim; dòng họ Nguyễn Vũ, thôn Bất lự, xã Hoàn Sơn; dòng họ Nguyễn Thành, thôn Đại Vi, xã Đại Đồng; dòng họ Đinh Phú, thôn Đinh, xã Tri Phương; dòng họ Nguyễn Đình, thôn Trung, xã Cảnh Hưng; dòng họ Trần Văn, thôn Phật Tích, xã Phật Tích; thôn Long khám, xã Việt Đoàn; dòng họ Dương Văn, thôn Khám, xã Hiên Vân; dòng họ Lê Đăng, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ… Riêng dòng họ Nguyễn Vũ, ở thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, có 3 Tiến sỹ, 9 Thạc sỹ; Dòng họ Nguyễn Đình, ở thôn Trung, xã Cảnh Hưng; dòng họ Trần Văn, thôn Long Khám, xã Việt Đoàn và nhiều dòng họ khác, năm nào cũng tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác khuyến học và tôn vinh gia đình quan tâm đến khuyến học, ủng hộ xây dựng quỹ, khen thưởng các cháu học giỏi, đạt điểm cao trong các kỳ thi, nhân ngày giỗ Tổ.

Chi hội khuyến học thôn Chi Trung, xã Tân Chi trao phần thưởng cho cử nhân

Để phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị thực sự phát huy hiệu quả, thời gian tới các cấp Hội Khuyến học cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; các văn bản của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền để mọi gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị nắm vững các tiêu chí, cách đăng ký, chấm điểm, đánh giá và công nhận các danh hiệu./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!