Ra mắt mô hình điểm “Họ giáo đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH” ở thôn Vĩnh Phú, xã Phật Tích

21/06/2019 13:02 Số lượt xem: 307

Sáng ngày 29/5, Công an huyện Tiên Du phối hợp với UBND xã Phật Tích ra mắt mô hình điểm “Họ giáo Vĩnh Phú đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH”.

Lãnh đạo CA huyện và xã Phật Tích tặng hoa Ban chủ nhiệm mô hình

Hiện nay, thôn Vĩnh Phú, xã Phật Tích giáp với Khu CN Đại Đồng – Hoàn Sơn với 194 hộ, 623 nhân khẩu; trong đó 49 hộ với 153 nhân khẩu theo đạo. Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thôn có chiều hướng phức tạp. Việc thành lập mô hình điểm “Họ giáo Vĩnh Phú đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” nhằm mục đích đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, đồng thời nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tự phòng ngừa và tố giác tội phạm của các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân và đồng bào tôn giáo trong thôn.

Tại lễ ra mắt, đã thông qua Quyết định thành lập mô hình điểm, Ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm với 7 chương và 14 điều. Định kỳ mỗi tháng sinh hoạt 1 lần vào ngày 25 hàng tháng và 6 tháng 1 năm có tổng kết, sơ kết đánh giá kết quả hoạt động phong trào của mô hình.

Xuân Trang – Đài Tiên Du
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!