TỔ CHỨC BỘ MÁY

10/06/2019 21:27 Số lượt xem: 1652

1.Đảng ủy:

1.1 Giới thiệu chung về Đảng ủy

Ban chấp hành đảng bộ xã khóa XX  có 11 đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã trong đó có 03 đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy xã (01 đồng chí bí thư đảng bộ xã; 01 đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy xã; 01 đồng chí phó bí thư đảng ủy xã). Đảng bộ xã Tân Chi có 08 chi bộ trực thuộc (Trong đó có 03 chi bộ khối trường học 05 chi bộ nông thôn đó là: Chi bộ trường THCS Tân Chi; chi bộ trường tiểu học Tân Chi; chi bộ mầm non Tân Chi;  Chi bộ thôn Văn Trung; Chi bộ thôn Tư Chi; Chi bộ thôn Chi Đống; Chi bộ thôn Chi Hồ; Chi bộ thôn Chi Trung) tổng số đảng viên trong đảng bộ hiện tại là 361 đảng viên (trong đó đảng viên nữ có 99 đồng chí; đảng viên nam 262 đồng chí, đảng viên cao tuổi chiếm đa số, tuổi đời bình quân của các đồng chí là 54 tuổi, tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên ổn định, tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

1.2 Tổ chức bộ máy Đảng ủy

1. Đồng chí: Nguyễn Hữu Hùng Chiến

 Chức vụ: Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã Tân Chi

Email: nhhchien.td@bacninh.gov.vn

2. Đồng chí: Ngô Sỹ Tụ

Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã

Email: nstu.td@bacninh.gov.vn

* Gii thiu chung v UBND xã Tân Chi:

- UBND xã Tân Chi nằm cách xa trung tâm huyện Tiên Du khoảng 13km, phía Bắc giáp Lạc Vệ, phía Nam giáp huyện Thuận Thành, phía Tây giáp xã Minh Đạo, Phía Đông giáp huyện Quế Võ, với diện tích tự nhiên 748,62ha.

UBND xã Tân Chi là xã loại 2, với 23 chức danh biên chế theo Nghị định 92 của Chính phủ.

2. Chc năng UBND xã.

- Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

- UBND chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an nninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

- UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

3. Tổ chức bộ máy UBND xã Tân Chi.

1.Đồng chí: Đỗ Đình Quang

Chủ tịch UBND xã Tân Chi

Email: ddquang.td@bacninh.gov.vn

2.Đồng chí Nguyễn Phụng Nghĩa 

Phó chủ tịch UBND xã

Email: npnghia.td@bacninh.gov.vn