Tiên Du bế mạc lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2018

20/06/2019 22:07 Số lượt xem: 363
Ngày 30/8/2018, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 74 cán bộ thuộc đối tượng 4 trên địa bàn huyện.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy  – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện trao giấy chứng nhận cho học viên

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 27/8 đến 30/8, các học viên được học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận 7 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 gồm: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng – an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Những nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng; an ninh quốc gia; nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh; dân quân tự vệ; biên giới quốc gia; biển Việt Nam; pháp lệnh dự bị động viên…

Các học viên xuất sắc được tuyên dương khen thưởng

Kết thúc khóa học, 74 học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh, đối tượng 4 năm 2018, trong đó có 44 học viên đạt loại giỏi và 26 học viên đạt loại khá.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy  – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy  – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện  biểu dương tinh thần học tập của các học viên, đồng thời yêu cầu các học viên tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, đẩy mạnh hoạt động truyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Hà Thuận –Đài Tiên Du
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!